Održan okrugli sto na temu “EPIDEMIJE”

Na Cetinju je zabilježen pad broja vakcinisane djece, jedan je od zaključaka okrugog stola na temu “Epidemije”, koji je održan u Narodnoj biblioteci i čitaonici “Njegoš”. Cilj okruglog stola je, prema riječima organizatora, da se ova tema sagleda iz istorijskog, književnog i medicinskog ugla.

Uzrok sve manjeg broja vakcinisane djece je, kako ističe specijalista pedijatrije dr Biljana Ivelja, činjenica da ljudi podliježu pritiscima i neprovjerenim informacijama.

MMR bilježi pad u posljednje četiri godine. Pokušali smo u razgovoru sa roditeljima da objasnimo da je MMR vakcina najbezbjednija, da nema veze sa autizmom ili dijabetesom. Međutim, priče roditelja između sebe i na duštvenim mrežama bile su jače nego glas struke – kazala je dr Ivelja.

Okrugli sto je, prema riječima profesora biologije Petra Špadijera, organizovan i kao dodatni vid školske nastave, kako bi se zajedno sa učenicima obrađivale teme koje nijesu vezane samo za biologiju, već utiču na društvo u cjelini.

Ovdje smo da pričamo o genetici, euguenici, genetski modifikovanoj hrani, molekularnoj biologiji, te uopšte o nauci i njenim dobrim i lošim stranama – istakao je Špadijer.

Profesorica književnosti Biljana Vuksanović kazala je kako je riječ o specifičnom i lijepom pristupu temi epidemije.

Baviću se epidemijama kroz književnost i književna djela, sa posebnim osvrtom na epidemiju kuge. Posebno ćemo obrađivati Bokačovog “Dekamerona“ i Kamijevu “Kugu“ – kazala je Vuksanović.

Učesnici okruglog stola bili su i istoričar Boban Batrićević, profesorka psihologije Dejana Rudović, profesorica književnosti Biljana Vuksanović i režiser Vuk Marković.

Okrugli sto je organizovala Gimnazija Cetinje u saradnji sa Narodnom bibliotekom i čitaonicom “Njegoš“.