OPŠTI AKTI


Memorandum ponuđača

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac A

Pravilnik o sprovođenju nabavke male vrijednosti

Spisak zaposlenih

Pravilnik o uslovima i korišćenju bibliotečke građe

Obrazac za slobodan pristup informacijama

Program rada za 2017. godinu

Vodič za pristup informacijama

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova

Statut Biblioteke

Plan integriteta 2017

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti CG

Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Zakon o kulturi

Zakon o radu

Advertisements

Blog na WordPress.com.