OPŠTI AKTI


Statut Biblioteke

Plan integriteta 2017

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti CG

Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Zakon o kulturi

Zakon o radu

Blog na WordPress.com.