OPŠTI AKTI


Statut Biblioteke

Plan integriteta 2017

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti CG

Granski kolektivni ugovor za oblast kulture

Zakon o kulturi

Zakon o radu

Create a free website or blog at WordPress.com.